پروژه پل معلق تنگه شیرز - کاری از گروه زیپ لاین جهت رشد گردشگری منطقه